Pårørende Netværket udspringer af Misbrugsportalens erfaringer og viden siden 2012 og byder dig nu ind som familiemedlem, blandt mange andre misbrugsberørte familier og pårørende i Danmark. Organisationen til alle, som er pårørende til misbrug eller berørt af medicinafhængighed.

Pårørende Netværket Misbrugsportalen er en sundhedsfaglig version af Misbrugsportalen, som har mere end et socialt sigte. Pårørende Netværkets vision er at fremme både digitale og fysiske støttegrupper, hvor  pårørende hjælper hinanden fordi at de er eller har været i samme situation. Herudover er det vores mål, at tilbyde nye tiltag og regelmæssigt  oplevelser til stærkt udsatte børn og unge fra misbrugshjem som har stor gavn af særligt ophold med frivillige og andre med samme baggrund, samt at rådgive og støtte misbrugsramte familier i bred forstand.  Vores primære målsætning i 2020 er at opbygge en stærk organisation med rødder i Misbrugsportalen, men hvor det er pårørende, som er i fokus. 

Herudover har vi et særskilt fokus på medicinafhængighed og psykiske lidelser, som går hånd i hånd og er en stærkt overset problematik, som har været tilstede i rigtig mange år. 

Over 750.000 danskere er i behandling med medicin på grund af psykiske lidelser. Mere end 90% af de pårørende voksne, som har været en del Misbrugsportalens Pårørende Netværk siden 2013, og lider i skyggen af aktivt misbrug, har selv psykiske udfordringer og lidelser, og kommer selv i risikozonen ift. fysisk og psykisk afhængighed. Især unge pårørende, der er opvokset med misbrug i hjemmet.

Bliv medlem af gruppen

Pårørende Netværket Misbrugsportalen støtter fællesskaber, der fremmer åben dialog om liv som pårørende, psykiske lidelser og medicin. 

Fællesskab

Vidensdeling

Erfaring

Pårørende Netværket - Misbrugsportalen

​Er du pårørende til en nærtstående med misbrug og savner du et fællesskab og netværk med ligesindede, eller samtaleforløb, rådgivning ellere støttegrupper? 

Så bliv familiemedlem i Pårørende Netværket Misbrugsportalen. Vi tilbyder gennem frivillige, som primært er fagpersoner og pårørende, forskellige støttenetværk, såvel som rådgivning og gruppeforløb. Du bliver del af et større fællesskab, som vi tidligere kaldte MP familien. I dag, er Pårørende Netværket en frivillig forening for sig selv, som består af og til pårørende, i forskellige afskygninger. 

Vi har afdelinger forskellige steder i Danmark og åbner løbende nye fysiske pårørende netværk rundt i landet. Hvis i er flere pårørende som i fællesskab ønsker at skabe en fysisk støtte eller selvhjælpsgruppe i jeres område er velkommen til at kontakte os, så vi kan hjælpe jer med at etablere jeres egen lokalafdeling.

Pårørende Netværket er landsdækkende og udspringer fra Misbrugsportalens mangeårige erfaringer og viden opsamlet igennem og sammen med flere tusinde pårørende, gennem ferieophold, rådgivning, støttegrupper og netværk.

Pårørende Netværket - Misbrugsportalen

​At være medlem i Misbrugsportalens Pårørende Netværk træder i kraft, når du indmelder dig aktivt i foreningen med et medlemskab som koster 200 kr. årligt . Vores familiemedlemmer er afgørende for vores eksistens, så vi opfordrer alle pårørende, som ønsker at sætte misbrugsberørte individer og familier på dagsordenen, til at blive familiemedlem. Som familiemedlem, er du først og fremmest en del af en kærlig familie, som vil hinanden og sine nærmeste det bedste. Herudover, så giver medlemskaber os muligheden for at lave tiltag, som gavner vores medlemmer, som kan være alt mellem ferieophold til pårørendegrupper eller samtaleforløb.  Vi er et stort fællesskab i Pårørende Netværket, men du kan her på siden finde mindre målrettede netværk under vores regi, med pårørende, som er i samme situation som dig og hvor du bliver mødt af ligesindede.

Vi vil de kommende år have fokus på områder såsom:

  • ​Samtaleforløb og grupper til misbrugsramte familier
  • ​Juleferie - og sommerophold til børnefamilier
  • ​Arrangementer og foredrag for vores medlemmer
  • ​Landsdækkende rådgivning til misbrugsramte familier
  • ​Landsdækkende kampagner med fokus på medicinafhængighed
  • ​Etablering af fysiske netværksgrupper i nye områder

Mange er ramt af utilsigtede konsekvenser fra medicin​. Langt flere er afhængige end man tror.

Der er flere medicinafhængige end nogensinde, som utilsigtet og uønsket oplever, at afhængighed og bivirkninger forårsager en nedsat livskvalitet, som i værste tilfælde kan få fatale udfald.

​Derfor er vores mission at støtte enkeltpersoner og deres nærmeste, som er ramt, som er såret, eller som lider på grund af medicinafhængighed.​

​Vores primære indsats er med andre ord at fremme de indsatser, som giver data til ny forskning, og som yder en vigtig støtte til vores medlemmer og alle andre interesserede – bl.a. ved hjælp af selvhjælpsgrupper.​

Få flere oplysninger om vores tilbud om selvhjælpsgrupper

​Det er gratis at melde sig ind i Gruppen Pårørende Netværket Misbrugsportalen, og du er altid velkommen til at få flere oplysninger om vores tilbud inden for selvhjælpsgrupper.

Du kan melde dig ind i pårørendeforeningen på Facebook her. Eller du kan skrive til mail: kontakt@misbrugsportalen.dk for at få meget mere at vide.​

Live stream - Liv med smerte​

Følg vores Youtube kanal starter med Live streams om LIV MED SMERTE hver lørdag kl. 15.00 15.februar 2020

​​

Vil du være med til at lave vores You Tubekanal Liv MED SMERTE så skriv til kontakt@misbrugsportalen.dk 

600.000 børn opvokser i hjem med misbrug

Pårørende Netværket Misbrugsportalen har fokus på børnefamilier og voksne pårørende til afhængige.

Som en sundhedsfremmende forgrening af Misbrugsportalen er formålet at fremme øget fokus på medicinafhængighed

Pårørende Netværket Misbrugsportalen   |  Rugtoften 4, 2880 Bagsværd  |  kontakt@misbrugsportalen.dk

Følg os på​

6 3   5 4 8