Er du pårørende og berørt af en nærtståendes misbrug i hverdagen, så er du landet det rette sted. Læs mere om foreningens historie her på sitet eller kontakt Rådgivningen på 70 90 90 80 hvis du har brug for at tale med nogen.Er du pårørende til alkohol eller stofmisbrug?

Pårørende Netværket - Misbrugsportalen er en sundhedsfaglig version af Misbrugsportalen, målrettet pårørende individer og familier.  Pårørende Netværkets vision er at fremme bedre vilkår og trivsel for pårørende, samt skabe fællesskaber, hvor pårørende hjælper hinanden og kan møde genkendelighed, samt forståelse, fordi at de er eller har været i samme situation. Herudover er det vores mål, at tilbyde rådgivning og fællesskabsorienterede oplevelser til børnefamilier og unge pårørende, som har vist sig at have stor gavn af særligt fysiske fællesskaber, med frivillige og samværet med andre, som har samme baggrund.

Vi er derfor meget målrettede i forhold til at skabe en varig fællesskabsorientsamt indsats, som kan danne rammerne om dette behov. Herudover er en af vores vigtigste opgaver, at rådgive og støtte misbrugsramte familier og pårørende i bred forstand.

Vores primære målsætning i de kommende år, er endvidere at opbygge en stærk organisation med pårørende i fokus og skabe opmærksomhed omkring pårørende.

Bliv medlem af gruppen

Ole Kirks Fond støtter Misbrugsportalens Rådgivning, så omlægningen i ny landsstruktur og omorganisering bliver styrket og pårørende familier kan få støttende samtaleforløb, med samme rådgiver over længere tid.

​Misbrugsportalens Rådgivning yder gratis og anonym rådgivning til kriseramte pårørende
​og familier.

​Rådgivningens åbningstider:

​Mandag:

15.00 - 18.00​

​Tirsdag:

15.00 - 18.00​

​Onsdag:

18.00 - 21.00​

​Torsdag:

18.00 - 21.00​

​Fredag:

18.00 - 21.00​

Pårørende Netværket Misbrugsportalen støtter fællesskaber, der fremmer åben dialog om liv som pårørende, psykiske lidelser og medicin.

Dialog​

Fællesskab

Viden

Ansøg om samtaleforløb

Tilbuddet kan bruges i hele landet. Det kræver ikke fysisk tilstedeværelse hos os i København.

Tilbuddet går i store træk ud på at du vil blive tilbudt et 8 ugers forløb, hvor du bliver tilknyttet en kontaktperson som står for at tilrettelægge, vejlede og følge op på dit forløb. Denne person vil også være den du løbende har kontakt til og har mulighed for at ringe til dennes vagter, som der på forhånd aftales mellem dig og din rådgiver, fra gang til gang.​

 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Pårørende Netværket - Misbrugsportalen

​At være medlem i Misbrugsportalens Pårørende Netværk træder i kraft, når du indmelder dig aktivt i foreningen med et medlemskab som koster 200 kr. årligt . Vores familiemedlemmer er afgørende for vores eksistens, så vi opfordrer alle pårørende, som ønsker at sætte misbrugsberørte individer og familier på dagsordenen, til at blive familiemedlem. Som medlem, er du først og fremmest en del af en organisation som vil sine medlemmer det bedste og være talerør for dem.

Herudover skaber medlemskaber, et grundlæggende vigtigt fundament i organisationen, både ift. vores fonde og givere, som støtter vores tiltag, såvel som at vores tætte  kommunikation og dialog med vores medlemmer, sikrer at vi hele tiden søger at opnå de tiltag, som gavner flest og er til fordel for alle. Dette gælder lige fra vores rådgivning,  ferieophold, pårørendegrupper til de samtaleforløb vi tilbyder.  Du kan her på siden, også finde mindre og målrettede netværk under vores regi, med pårørende, som er i samme situation som dig og hvor du bliver mødt af ligesindede.

Vi vil de kommende år have fokus på områder såsom:

  • ​Landsdækkende anonym rådgivning til misbrugsramte familier

  • ​Samtaleforløb på 8 uger til misbrugsramte individer og pårørende 

  • ​Oplevelser & ferieophold til børnefamilier og pårørende
  • ​Afvikling af sociale aktiviteter og støttegrupper til pårørende
  • ​Landsdækkende kampagner med fokus på medicinafhængighed
  • ​Etablering af fysiske pårørende netværk i nye områder

Vi søger frivillige rådgivere

Organisationen er stiftet i en erkendelse af, at der er brug for flere aktører på pårørendefeltet indenfor misbrug og afhængighed, og jo flere som kan være med til at skabe fokus på de konsekvenser der følger med et misbrug i hjemmet, des større opmærksomhed kan der skabes omkring  den udsathed og sårbarhed der er forbundet med at være pårørende, uanset alder. Vi søger løbende frivillige rådgivere til Misbrugsportalens Rådgivning, efter at denne er omlagt og omstruktureret i ny organisering og form, hvor landskorpet målrettet skal udvides så vi kan imødekomme flere familier, som søger støtte og hjælp.

Overvejer du at blive rådgiver i Misbrugsportalens Rådgivning og mener du, at du har de rette kompetencer og kvalifikationer, som du ønsker at bidrage med til organisationens arbejde for pårørende, så send en direkte mail til vores frivilligkoordinator Simone Jensen på simone@misbrugsportalen.dk 

600.000 børn opvokser i hjem med misbrug

Pårørende Netværket Misbrugsportalen har fokus på børnefamilier og voksne pårørende til afhængige.

Herudover er formålet tillige, at skabe øget fokus på medicinafhængighed, som et ganske udbredt, men overset problem i vores samfund.

Pårørende Netværket Misbrugsportalen   |  Laurentsvej 16, 2880 Bagsværd  |  Rådgivning: 70 90 90 80 | ​​​​CVR: 39377837

Følg os på​

6  3