Er du pårørende og berørt af en nærtståendes misbrug i hverdagen, så er du landet det rette sted. Læs mere om foreningens historie her på sitet eller kontakt Rådgivningen på 70909080 hvis du har brug for at tale med nogen.Er du pårørende til alkohol eller stofmisbrug? 

Pårørende Netværket - Misbrugsportalen er en sundhedsfaglig version af Misbrugsportalen, målrettet pårørende individer og familier.  Pårørende Netværkets vision er at fremme bedre vilkår og trivsel for pårørende, samt skabe fællesskaber, hvor pårørende hjælper hinanden og kan møde genkendelighed, samt forståelse, fordi at de er eller har været i samme situation. Herudover er det vores mål, at tilbyde rådgivning og fællesskabsorienterede oplevelser til børnefamilier og unge pårørende, som har vist sig at have stor gavn af særligt fysiske fællesskaber, med frivillige og samværet med andre, som har samme baggrund. Vi er derfor meget målrettede i forhold til at skabe en varig fællesskabsorientsamt indsats, som kan danne rammerne om dette behov. Herudover er en af vores vigtigste opgaver, at rådgive og støtte misbrugsramte familier og pårørende i bred forstand.  Vores primære målsætning i de kommende år, er endvidere at opbygge en stærk organisation med pårørende i fokus og skabe opmærksomhed omkring pårørende.

Bliv medlem af gruppen

Pårørende Netværket Misbrugsportalen støtter fællesskaber, der fremmer åben dialog om liv som pårørende, psykiske lidelser og medicin. 

Fællesskab

Vidensdeling

Erfaring

Pårørende Netværket - Misbrugsportalen

​Er du pårørende til en nærtstående med misbrug og har du brug for rådgivning, samtaleforløb eller ønsker at være del af en pårørendegruppe, så søg under projekter og du kan finde frem til tilbuddene.

Ved flere af tilbuddene i Pårørende Netværket - Misbrugsportalen er det nødvendigt at du bliver medlem. Dette er afgørende både for os som organisation, som du kan læse om mere længere nede på siden, men også for dig, da du bliver del af et større fællesskab og en forening som arbejder for sine medlemmers vilkår.  

Vi har i dag afdelinger flere steder i Danmark og åbner løbende nye fysiske pårørende netværk rundt i landet i takt med at frivillige pårørende, selv ønsker at etablere en netværksgruppe, så hvis i er to eller flere pårørende, som i fællesskab ønsker at skabe en fysisk støtte eller selvhjælpsgruppe i jeres område er I meget velkommen til at kontakte os, så vi kan hjælpe jer med at etablere jeres egen lokalafdeling.

Organisationen er landsdækkende og du kan læse mere om dennes historie og baggrund, under feltet Misbrugsportalen i menu bjælken.

Pårørende Netværket - Misbrugsportalen

​At være medlem i Misbrugsportalens Pårørende Netværk træder i kraft, når du indmelder dig aktivt i foreningen med et medlemskab som koster 200 kr. årligt . Vores familiemedlemmer er afgørende for vores eksistens, så vi opfordrer alle pårørende, som ønsker at sætte misbrugsberørte individer og familier på dagsordenen, til at blive familiemedlem. Som medlem, er du først og fremmest en del af en organisation som vil sine medlemmer det bedste og være talerør for dem.

Herudover skaber medlemskaber, et grundlæggende vigtigt fundament i organisationen, både ift. vores fonde og givere, som støtter vores tiltag, såvel som at vores tætte  kommunikation og dialog med vores medlemmer, sikrer at vi hele tiden søger at opnå de tiltag, som gavner flest og er til fordel for alle. Dette gælder lige fra vores rådgivning,  ferieophold, pårørendegrupper til de samtaleforløb vi tilbyder.  Du kan her på siden, også finde mindre og målrettede netværk under vores regi, med pårørende, som er i samme situation som dig og hvor du bliver mødt af ligesindede.

Vi vil de kommende år have fokus på områder såsom:

  • ​Samtaleforløb til misbrugsramte familier og pårørende
  • ​Oplevelser & ferieophold til børnefamilier og pårørende
  • ​Etablering af landets første værested for pårørende
  • ​Landsdækkende rådgivning til misbrugsramte familier
  • ​Landsdækkende kampagner med fokus på medicinafhængighed
  • ​Etablering af fysiske netværksgrupper i nye områder

Mange pårørende rammes af uønskede konsekvenser fra medicinsk behandling​, som påbegyndes oftest ved angst eller søvnmangel.

Langt de fleste pårørende, som har levet med belastninger i årevis, udvikler symptomer eller en varig psykisk lidelse, såsom angst, depression, ptsd, blandt flere andre muligheder. Det er ikke ualmindeligt, at man som pårørende selv oplever at blive utilsigtet fanget i medicinafhængighed, hvis man over længere tid, er behandlet med et vanedannende lægemiddel. Dette gælder dog ikke alene pårørende, men flere hundrede tusind danskere, som årligt er på vanedannende medicin i en periode eller for andre, i mange år. Under afsnittet pårørende og medicinafhængighed, kan du læse mere, ligesom du kan finde appen Medicinkompasset.dk som er udviklet af samme grundlægger, som foreningens. Medicinafhængighed er mere udbredt end nogensinde og de fleste mennesker er ikke klar over, hvor hurtigt bestemte typer lægemidler mod psykiske lidelser, der reelt kan skabe afhængighed og bivirkninger, som både er uønskede og forårsager en nedsat livskvalitet.

​Derfor er det et fokus, som vi har og ønsker at øge opmærksomheden på, da det er vigtigt at man søger støtte hvis man oplever at man ikke kan undvære en medicin som kun skulle lindre for en kort periode og være meget selvbevidst omkring en medicinbehandling, når det er afhængighedsskabende medicin, man får ordineret.

Bliv en del af netværket

​Det er gratis at melde sig ind i Gruppen Pårørende Netværket Misbrugsportalen som siden 2013 har vokset og danner grundlaget for den organisation vi er i dag. Du er altid velkommen til at få flere oplysninger om vores tilbud, hvis du ikke finder oplysninger du søger her på siden.

Du kan melde dig ind i Pårørende Netværkets største gruppe på Facebook her

Vi søger foredragsholdere

Er du eller har du været pårørende og ønsker at dele dine erfaringer gennem din historie, et indlæg her på siden eller holde foredrag, så ønsker vi at høre fra dig. 

Organisationen er stiftet i en erkendelse af at der er brug for flere aktører på pårørendefeltet og jo flere som kan være med til at skabe fokus på de konsekvenser der følger med et misbrug i hjemmet, des større opmærksomhed kan der skabes omkirng  den udsathed og sårbarhed der er forbundet med at være pårørende, uanset alder. 

Vil du i kontakt fordi at du ønsker at dele dine erfaringer så skriv til kontakt@misbrugsportalen.dk 

600.000 børn opvokser i hjem med misbrug

Pårørende Netværket Misbrugsportalen har fokus på børnefamilier og voksne pårørende til afhængige.

Som en sundhedsfremmende forgrening af Misbrugsportalen er formålet at fremme øget fokus på medicinafhængighed

Pårørende Netværket Misbrugsportalen   |  Rugtoften 4, 2880 Bagsværd  |  kontakt@misbrugsportalen.dk

Følg os på​

6 3   5 4 8