Pårørende Netværket - Misbrugsportalen

​Åbningstider:

​kl.9.00-16.00

Sekretariatet

Hovednummer:

mail@misbrugsportalen.dk  

Tlf. 71 74 91 77

  Kommunikation og CSR

Michael Svendsen

ms@misbrugsportalen.dk 

Hans Henrik Lichtenberg

hh@misbrugsportalen.dk 

Webmaster partnere

Danaweb

Design, udvikling, hosting

Direkte: 55 55 55 55

​www.danaweb.dk​ 

​Åbningstider:

​kl. 14.00-21.00

Rådgivningen

Simone Hansen, Frivilligkoordinator

simone@misbrugsportalen.dk

Tlf. 71 74 91 77

Malene A. Brandt Andersen

MI Underviser og Supervisor

raadgivning@misbrugsportalen.dk 

Poul Sjøgreen

Teamansvarlig supervisor

raadgivning@misbrugsportalen.dk 

Natalie Steentoft

Teamansvarlig for samtaleforløb

raadgivning@misbrugsportalen.dk 

Pårørendegrupper og netværk

Anja Engmann, Pårørendekonsulent og facilitator

www.pårørenderådgivning.dk 

Ansvarlig FB Administrator

Heidi ​Højberg

Hoved Administrator

www.facebook.com/misbrugsramte-familier.dk

mail@misbrugsportalen.dk 

​Foreningens formål​

Pårørende Netværket - Misbrugsportalen​

Formålet med organisationen er at fremme trivsel og bedre vilkår for misbrugsberørte børnefamilier og psykisk sårbare pårørende, som har misbrug inde på livet.

  • At støtte og rådgive pårørende.
  • At udbrede kendskabet til de konsekvenser, som pårørende misbrugsberørte familier lider under
  • At skabe fokus på psykiske lidelser som pårørende udvikler, grundet de store livsbelastninger, der opstår ved at leve med misbrug i sit hjem, og deres behov for social og sundhedsfremmende støtte.
  • Vores primære mål er at fremme, udvikle og drive indsatser og fællesskaber, som har fokus på den psykiske trivsel hos misbrugsberørte børnefamilier og unge pårørende, gennem frivillig indsats, med forståelse og genkendelighed i centrum.

Vores frivillige aktiviteter skal:​

  • Støtte, styrke og forene misbrugsberørte familier og pårørende opvokset i misbrugshjem, samt forældre til særligt udsatte børn og unge.
  • Videreudvikle initiativer til pårørende, der bygger et socialt og sundhedsfremmende grundlag, bygget på viden og erfaringer Foreningen Misbrugsportalen
  • At sikre hurtig tilgang til støtte og hjælp til psykisk sårbare pårørende og misbrugsramte, gennem kvalificeret frivillig telefonrådgivning, støttegrupper, oplevelsesaktiviteter og andre relevante tiltag.

600.000 børn opvokser i hjem med misbrug

Pårørende Netværket Misbrugsportalen har fokus på børnefamilier og voksne pårørende til afhængige.

Herudover er formålet tillige, at skabe øget fokus på medicinafhængighed, som et ganske udbredt, men overset problem i vores samfund.

Pårørende Netværket Misbrugsportalen   |  Laurentsvej 16, 2880 Bagsværd  |  Rådgivning: 70 90 90 80 | ​​​​CVR: 39377837

Følg os på​

6  3