Misbrugsportalens erfaringer som afsæt 

Pårørende Netværket - Misbrugsportalen

En forgrening af Misbrugsportalens erfaringer og viden om pårørende

Pårørende Netværket - Misbrugsportalen varetager forskellige tiltag til pårørende, herunder digitale støttegrupper, fysiske pårørendegrupper og rådgivning af pårørende.

Som udgangspunkt var grundlaget for Pårørende Netværket - Misbrugsportalen, at forvalte de mange grupper vi har til misbrugsberørte pårørende og familier i dag,  som udover bekymringer og tanker der er centreret om den misbrugende part, også kæmper med psykiske sygdomme, og hvor hverdagen er præget af symptomer såsom angst, stress og depression samt smerter med videre.

I dag er Pårørende Netværket - Misbrugsportalen langt mere end en forening for vores digitale pårørende netværk og støttegrupper. Vi videreføre og bygger videre på de mange erfaringer og det oparbejdede kendskab til misbrugsberørte pårørende i Misbrugsportalen, i en mere sundhedsfremmende og fællesskabsorienteret forening.

Dette har sikret at vi i dag, ved at være en pårørendeorganisation, hvor formålet er at støtte, rådgive og skabe aktiviteter, for pårørende børnefamilier og unge, som sikrer øget netværk, trivsel, og barrierenedbrydende tiltag.

Organisationen skal herudover være talerør for de pårørende og skabe initiativer, som hidtil ikke er realiseret eller skabt, selvom behovet er tilstede.  

Inspirationen til Pårørende Netværket kommer primært fra pårørende, som er nærtstående til mennesker, som har en afhængighed. Gennem årene fandt vi ud af at over 90% af alle pårørende, som lever med afhængighed og misbrug i hjemmet, selv udvikler psykiske sygdomme. Dette var starten på Facebook gruppen Misbrugsportalen - Pårørende Netværket, som startede med få pårørende i 2013 og danner i dag rammen om 1500 pårørende i Danmark, samt mange andre under grupper, som alle har oplevet eller lever med samme og lignende udfordringer.

Pårørende Netværket har fokus på pårørende og misbrugsberørte familier med et socialt og sundhedsfremmende fokus

Organisationen er målrettet pårørende til alle substansafhængigheder, men de to som er mest markante er alkohol og stofmisbrug. Sundhedsstyrelsen opdatere løbende de estimerede antal danskere, som har et overforbrug og et decideret behandlingskrævende misbrug. Langt de fleste af dem, er familiemennesker, med børn, ægtefæller/samlevere og arbejde. Mennesker, som ikke forbindes med det generelle billede af at en misbruger eller afhængig, er et menneske som befinder sig på gaden eller på en bænk.

Det er faktisk kun en brøkdel af det samlede antal afhængige, som er denne situation, mens resten er mennesker der har en familie og dermed pårørende omrkring sig, som lever tæt om af den adfærd og de omstændigheder, som et misbrug i hjemmet medfører.

Vi har fokus på pårørendes trivsel og fællesskaber blandt ligesindede. Der findes efterhånden mange foreninger, væresteder, behandlinger og kommunale tilbud , der har fokus på de svære konsekvenser ved alkohol og stofmisbrug, mens der er ganske få tilbud til pårørende i Danmark. Dette er ønsker vi at bidrage til at forandre eller afhjælpe livssituationen, en pårørende og familie ad gangen. Det er vores mission og mål, at vores indsatser de kommende år,  vil sikre. På længere sigt, er det vores håb, at vores erfaringer og resultater, vil blive udbredt til andre dele af landet.

600.000 børn opvokser i hjem med misbrug

Pårørende Netværket Misbrugsportalen har fokus på børnefamilier og voksne pårørende til afhængige.

Som en sundhedsfremmende forgrening af Misbrugsportalen er formålet at fremme øget fokus på medicinafhængighed

Pårørende Netværket Misbrugsportalen   |  Rugtoften 4, 2880 Bagsværd  |  kontakt@misbrugsportalen.dk

Følg os på​

6 3   5 4 8