Frivillig etik

​Disse retningslinjer gælder for alle frivillige hos Pårørende Netværket Misbrugsportalen.

Pårørende Netværket Misbrugsportalen er stiftet i foråret 2018 for at virke til fordel for flere tusinde danskere årligt i kraft af dedikerede frivillige og ansatte. Retningslinjer for frivillige hos Pårørende Netværket Misbrugsportalen beskriver betingelserne for arbejdet og har til formål at klargøre de grundlæggende forventninger, vi har til hinanden, så alle får en god oplevelse med Pårørende Netværket Misbrugsportalen som organisation.

Pårørende Netværket Frivilligpolitik

Pårørende Netværket Misbrugsportalen er stiftet i foråret 2018 for at virke til fordel for flere tusinde danskere årligt i kraft af dedikerede frivillige og ansatte. Retningslinjer for frivillige hos Pårørende Netværket Misbrugsportalen beskriver betingelserne for arbejdet og har til formål at klargøre de grundlæggende forventninger, vi har til hinanden, så alle får en god oplevelse med Pårørende Netværket Misbrugsportalen som organisation.

Læs vedtægterne for foreningen Pårørende Netværket Misbrugsportalen her.

Pårørende Netværket Misbrugsportalen vision er at:

 • ​Skabe større synlighed og forståelse omkring behovet for støtte til vores målgruppe
 • ​Støtte pårørende, som er berørt af depression, angst, ensomhed, samt er nærtstående til misbrug og afhængighed.
 • ​Forebygge gennem innovative digitale løsninger, som afhjælper mennesker der er berørt.
 • ​Nedbryde tabuer og fordomme om dårligt mentalt helbred, samt medicinrelaterede lidelser.

​Pårørende Netværket Misbrugsportalen værdier bygger på:

 • Dialog - som fremmer forståelse, kommunikation og udvikling.
 • Engagement til vores fælles sag - som skaber synlighed, muligheder og forandring.
 • Anerkendelse  - som baner vej til ny indsigt, viden og løsninger.
 • Loyalitet  - som bygger på tillid, åbenhed og samarbejde​

​Pårørende Netværket Misbrugsportalen etiske grundholdninger:

 • Respekt for selvbestemmelse
 • Princippet om respekt for selvbestemmelse over eget liv og en grundlæggende tro på at ethvert menneske har ressourcerne til udvikle sig.
 • Individualisering fremfor generalisering
 • At møde og anerkende hvert enkelt menneske, som søger hjælp hos Pårørende Netværket, som et unikt og værdifuldt menneske.
 • At se ressourcer, frem for begrænsninger, handler om at have tro på og tillid til, at alle mennesker har ressourcerne til at skabe deres egen udvikling og forandring,​

Formål med Pårørende Netværket Misbrugsportalen

Som frivillige, og medlemmer i Pårørende Netværket Misbrugsportalen bakker vi op om foreningens formål. Foreningens formål er at udbrede kendskabet til de svære vilkår, som der er forbundet med at leve med et dårligt mentalt og fysiske helbred som oftest kræver medicinering, herunder særligt depression, angstlidelser, samt andre udfordringer relateret til medicin, medicinbivirkninger, samt yde støtte og hjælp til mennesker, som er berørt afdette.

Grundlaget for Pårørende Netværket Misbrugsportalen frivillige initiativer, er at skabe bedre vilkår for vores målgrupper gennem tiltag og aktiviteter, hvori det centrale fokus, er baseret på hjælp til selvhjælp, forebyggelse, støtte og hjælp gennem digitale løsninger og et højt niveau af awareness og løbende kampagner.

​Overordnede retningslinjer for Pårørende Netværket Misbrugsportalen ´s frivillige virtuelle fællesskab.

​Som frivillig hos Pårørende Netværket Misbrugsportalen yder man en indsats gennem ulønnet arbejde, for at forbedre vilkårene og støtte for mennesker berørt af depression, angst, smerter, medicin-relaterede udfordringer.

For at sikre, at frivilligheden sker på den bedst mulige måde o gi overensstemmelse med foreningens mission og formål, gælder der følgende generelle retningslinjer for arbejdet i organisationen Pårørende Netværket Misbrugsportalen

Hos Pårørende Netværket Misbrugsportalen er der plads til mangfoldighed og forskellighed blandt de frivillige. Der er forskellige aktiviteter og opgaver i vores virtuelle NGO, som kræver forskellige evner og kvalifikationer. Derfor kan enkelte opgaver og aktiviteter kræve ansøgningsprocedurer med særlige krav til personlige og faglige kompetencer til frivillige i bestemte funktioner. 

Tavshedspligt

Som frivillig er man forpligtet til at udvise fuldstændig tavshed overfor udenforstående med hensyn til, hvad man som frivillig måtte erfare gennem sit arbejde hos Pårørende Netværket.

Tavshedspligten er på ubegrænset tid og omfatter først og fremmest samtlige forhold, der vedrører Pårørende Netværket´s medlemmer, men også organisationens interne forhold.​

De 3 kerneelementer – Frivillighed, faglighed og fællesskab

Pårørende Netværket Misbrugsportalen´s frivillighed er organisationens sjæl og drivkraft. Frivilligheden i vores projekter er uundværlige og kendetegnes ved høj faglighed, stort engagement og bløde medmenneskelige værdier.

Det er et forpligtende fællesskab af frivillige sjæle, som bygger på indbyrdes tillid, åbenhed og respekt. For at sikre opretholdelsen af dette, tager de frivilliges arbejde hos Pårørende Netværket Misbrugsportalen udgangspunkt i følgende spilleregler.

 • ​Vores frivillige respekterer hinandens faglighed og synspunkter på trods af evt. uenighed, og behandler hinanden ordentligt, med forståelse og respekt.
 • ​Vores frivillige er opmærksomme på hinandens trivsel og er villige til at lære af hinanden og udvikle sig gennem den frivillige indsats, både fagligt og menneskeligt.
 • ​Vores frivillige tror på at forskellighed er en styrke og bidrager hver især med noget unikt til organisationen, som medvirker til at opfylde vores vedtægtsformål og dermed, hjælpe vores målgruppe.
 • ​Vores frivillige vægter organisationens værdier højt, og bruger dem aktivt i forhold til kontakten med vores medlemmer, brugere og i forhold til hinanden.​

Uagtet hvilken funktion man varetager som frivillig i Pårørende Netværket´s projekter, er følgende gældende:

 • ​Man udveksler ikke private personfølsomme oplysninger eller sine kontaktinformationer med de medlemmer, som er tilknyttet vores virtuelle medlemsbaserede fællesskab,
 • Pårørende Netværket anbefaler ikke, at man etablerer en privat relation til de medlemmer, som benytter netværk og grupper, hverken fysisk, telefonisk eller gennem private beskeder, medmindre særlige omstændigheder taler for.
 • ​Der skal tillige tale særlige omstændigheder for, at man udebliver fra en aftalt opgave, såsom ved sygdom, familierelaterede omstændigheder eller uforudsete hændelser, der er til hinder for at man ikke er en del af vores frivilligteam ved aftale.
 • ​Man skal melde sin fratrædelse i god tid til teamet i gruppen, så der er mulighed for at rekruttere nye til opgaverne.
 • ​Pårørende Netværket anbefaler at man så vidt det er muligt, prioriterer deltagelse i de faglige, såvel som de sociale arrangementer som i Pårørende Netværket foregår online og digitalt enten via vores Pårørende Netværket Frivillig Team på Facebook eller vores kommende initiativer for frivillige, som Pårørende Netværket ´s stiftere organiserer, der har til formål at styrke fagligheden og fællesskabet i organisationens frivilligindsats.​

600.000 børn opvokser i hjem med misbrug

Pårørende Netværket Misbrugsportalen har fokus på børnefamilier og voksne pårørende til afhængige.

Herudover er formålet tillige, at skabe øget fokus på medicinafhængighed, som et ganske udbredt, men overset problem i vores samfund.

Pårørende Netværket Misbrugsportalen   |  Laurentsvej 16, 2880 Bagsværd  |  Rådgivning: 70 90 90 80 | ​​​​CVR: 39377837

Følg os på​

6  3