Støtte til pårørende, som selv kæmper med medicinafhængighed

I organisationen har vi også fokus på pårørende, som er berørt af lidelser såsom angst, depression og smerter, og som gennem længere varende vej, har udviklet en utilsigtet medicinafhængighed.

Du kan altid ringe til Rådgivningen 70 90 90 80, som er Misbrugsportalens Rådgivning, hvor viden om afhængighed, er essentiel, for at kunne rådgive pårørende og afhængige som ringer. 

Modtag støtte fra andre mennesker i samme situation.

Vi har en enkel gruppe, som hedder Patientnetværket, som er målrettet pårørende, som er særligt ramt af psykiske lidelser.  Der er tale om en mindre gruppe på 150 mennesker indtil videre, men hvor psykiske lidelser og medicinsk behandling er emnet og man er blandt mennesker, som oplever eller har oplevet at være i samme situation. I gruppen hjælper og støtter man hinanden med egne erfaringer. 

Gruppen er til for pårørende, som lider af forskellige former for psykiske lidelser eller fysiske smertelidelser, der kræver mere end medicinsk behandling og psykologisk støtte. Ofte er symptomerne for lidelsen eller tilstanden så stærke, at de kan være til hinder for at leve en almindelig tilværelse. Her er der behov for medmenneskelig støtte og forståelse fra ligesindede.

Vi har også fokus på den stigende udfordring med medicinafhængige som pårørende til misbrugere, selv utilsigtet udvikler og uønsket oplever. Både afhængighed og bivirkninger forårsager en nedsat livskvalitet og i værste tilfælde kan det få fatale udfald.​

»Millioner af børn, unge og voksne i især den vestlige verden er ramt af utilsigtede konsekvenser fra receptpligtig medicin hvert år, herunder bivirkninger ved seponering, psykiske og fysiske reaktioner og ubehagelige symptomer fra antidepressiv medicin, beroligende medicin, herunder angst- og sovemedicin, samt opiatlignende smertestillende midler.«

Et patientnetværk for pårørende med forståelse og genkendelighed

Vores målsætning med gruppen, er at fremme  netværk mellem pårørende som har de samme udfrodringer,  så de møder forståelse og genkendelighed.

Medicinafhængighed er en tilstand, som der er  mange tusinde mennesker er ramt af, og heri er pårørende en del af målgruppen, da de som følge af et kaotisk liv og store belatninger udvikler lidelser og psykiske sygdomme, som kan kræve medicinsk behandling, som i fleste tilfælde er vanedannende. 

Samtidig ønsker vi at afstigmatiserer og anerkende problemet omkring medicinbrug og afhængighed, da over 800.000 danskere hvert år anvender vanedannende medicin, hvoraf 450.000 bruger det varigt og 150.000 af dem er afhængige af medicinen. Vi ønsker med andre ord at nedbryde tabuer og fordomme om dårligt mentalt helbred og om medicinrelaterede lidelser.

Du kan tilgå gruppen her Patientnetværket

600.000 børn opvokser i hjem med misbrug

Pårørende Netværket Misbrugsportalen har fokus på børnefamilier og voksne pårørende til afhængige.

Som en sundhedsfremmende forgrening af Misbrugsportalen er formålet at fremme øget fokus på medicinafhængighed

Pårørende Netværket Misbrugsportalen   |  Rugtoften 4, 2880 Bagsværd  |  kontakt@misbrugsportalen.dk

Følg os på​

6 3   5 4 8