Oplevelser til misbrugsramte børnefamilier - Pårørende Netværket

barn - pårørende slide

Ferieophold til misbrugsramte børnefamilier i julen eller om sommeren afholdes, alene hvis eller når Pårørende Netværket opnår støtte og donation til formålet. Vores ferieophold er målrettet børnefamilier og unge, som er nært pårørende til og/eller lever med et menneske, som har et alkohol/medicin- eller stofmisbrug.

Ferieophold i Pårørende Netværket​ - Misbrugsportalen

Ofte en mor eller far, som har et misbrug, hvor det er den ikke misbrugende forælder, som ansøger om et ophold til sine børn og sig selv. Pårørende Netværket afviklet for første gang, ferieophold i julen 2019, og vil stræbe efter at afvikle et til to ophold årligt, til fordel for børn og unge som er ganske udsatte og ikke ellers kan afholde ferie, som andre børn.

Ferieopholdet organiseres af organisationen, men afvikles af frivillige ildsjæle og danner rammen om afslappende, oplevelsesrige, samt netværksdannende feriedage, hvor børnefamilier har muligheden for et væsentligt afbræk fra dagligdagen.

Det er en forudsætning at den pårørende, som ansøger om at deltage i ferien, er medlem og og ikke har råd til en ferie selv. Desuden er dem målrettet unge fra misbrugsfamilier, som mangler netværk.

Vi ønsker gennem ferieopholdet, at udvide de pårørendes netværk, samt bidrage til oplevelsen af at blive støttet, forstået og imødekommet, gennem de aktiviteter og planlagte arrangementer, som der vil være i løbet af ferieopholdet.

600.000 børn opvokser i hjem med misbrug

Pårørende Netværket Misbrugsportalen har fokus på børnefamilier og voksne pårørende til afhængige.

Herudover er formålet tillige, at skabe øget fokus på medicinafhængighed, som et ganske udbredt, men overset problem i vores samfund.

Pårørende Netværket Misbrugsportalen   |  Laurentsvej 16, 2880 Bagsværd  |  Rådgivning: 70 90 90 80 | ​​​​CVR: 39377837

Følg os på​

6  3