Juleferie til pårørende​

Ferieopholdet i julen eller om sommeren afholdes, alene hvis vi opnår støtte og donation til formålet. Vores ferieophold er målrettet børnefamilier og unge, som er nært pårørende til og/eller lever med et menneske, som har et alkohol/medicin- eller stofmisbrug.

Ferieopholdet organiseres af organisationen, men afvikles af frivillige ildsjæle og danner rammen om afslappende, oplevelsesrige, samt netværksdannende feriedage, hvor børnefamilier har muligheden for et væsentligt afbræk fra dagligdagen.

Det er en forudsætning at den pårørende, som ansøger om at deltage i ferien, er medlem og og ikke har råd til en ferie selv. Desuden er dem målrettet unge fra misbrugsfamilier, som mangler netværk.

Vi ønsker gennem ferieopholdet, at udvide de pårørendes netværk, samt bidrage til oplevelsen af at blive støttet, forstået og imødekommet, gennem de aktiviteter og planlagte arrangementer, som der vil være i løbet af ferieopholdet.

Hvis du ønsker at komme i betragtning når der er tilbud om juleferie skal du være medlem og herigennem modetager du information med ansøgningsskema.

Derudiver, så skal du indesende en ansøgningskema og din seneste måneds indtægt, hvorefter du vil høre tilbage fra os efter fristens udløb.

Man skal som udgangspunkt være en børnefamilie, med mindst 3 deltagere for at deltage, men der er også mulighed for at sætte to familier sammen, hvis man er enlig med et barn..

Tilbud om ferie offentliggøres som udgangspunkt ikke på Facebook som tidligere.

600.000 børn opvokser i hjem med misbrug

Pårørende Netværket Misbrugsportalen har fokus på børnefamilier og voksne pårørende til afhængige.

Som en sundhedsfremmende forgrening af Misbrugsportalen er formålet at fremme øget fokus på medicinafhængighed

Pårørende Netværket Misbrugsportalen   |  Rugtoften 4, 2880 Bagsværd  |  kontakt@misbrugsportalen.dk

Følg os på​

6 3   5 4 8