Netværksmøder for Pårørende

Er du pårørende til en, som har et misbrug og oplever du at stå alene?

​ 

Til Netværksmøderne for Pårørende, som er en del af Pårørende Netværkets projekt Pårørendehuset, kan du møde andre pårørende i et trygt forum, faciliteret af Anja Engmann, en erfaren netværksfaciliterende pårørenderådgiver og konsulent.

Til et netværksmøde, vil du have mulighed, for at blive inspireret, få nye indsiger og kan blive bedre udrustet til at håndtere et liv, som pårørende, samt blive klogere på din egen pårørenderolle og handlemønstre.

Vi tilbyder en aften, hvor du kan fokusere på dig selv, lytte til og gøre gavn af andres erfaringer, samt tilegne dig viden og input, som du kan tage med hjem og endda aktivt bringe i spil i egen dagligdag.

Formålet med aftenen er at skabe et rum med sparring og refleksion, hvorigennem du bliver styrket som pårørende, opnår kontakt til andre pårørende eller til videre støtte der findes, hvis du har behovet.

For at deltage skal du være 18 år og være pårørende, til nærtstående familiemedlem eller relation.

Pårørende Netværket Misbrugsportalen støtter fællesskaber, der fremmer åben dialog om liv som pårørende, psykiske lidelser og medicin.

Netværksmøde til pårørende

 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

600.000 børn opvokser i hjem med misbrug

Pårørende Netværket Misbrugsportalen har fokus på børnefamilier og voksne pårørende til afhængige.

Herudover er formålet tillige, at skabe øget fokus på medicinafhængighed, som et ganske udbredt, men overset problem i vores samfund.

Pårørende Netværket Misbrugsportalen   |  Rugtoften 4, 2880 Bagsværd  |  Rådgivning: 70 90 90 80 | ​​​​CVR: 39377837

Følg os på​

6  3