Formålet med Pårørende Netværket er landsdækkende og frivilligt, at fremme vilkårene for at udsatte børnefamilier og psykisk sårbare pårørende, som lever med en misbrugsramt eller opvokser i misbrugshjem, hvor det centrale omdrejningspunkt i tilværelsen er eller har været stoffer, medicin eller alkohol.

Dette gælder også når det kommer til at udvikle større tiltag, som ikke findes og som ikke tidligere har været tilgængelige.  Et af dem er Pårørendehuset, som er et initiativ, som vi længe har arbejdet på.

Initiativet bygger på et værdifuldt socialt og sundhedsfremmende grundlag, med et fællesskabsorienteret fokus, som bygger på viden og erfaringer, som skal skabe forudsætninger for en stærkt udsat og sårbar målgruppe, kan indgå i inkluderende fællesskaber med ligesindede og frivillig.  At udvikle  Pårørendehuset, som vil fungere som et tryghedscenter for pårørende og misbrugsramte børnefamilier, er vores absolut mest centrale målsætning at opnå, ved siden af vores kerneydelser.        Et trygt og sikkert frivilligt hus særligt tilegnet pårørende, så isolationen og ensomhed brydes, og hvor man kan opleve samvær, blive del af et fællesskab som kører året rundt, samt udvikle relationer og tillid til andre mennesker. Vores ønske og mål er at pårørende, kan have et frirum hjemmefra, når det bliver svært eller man ønsker at være sammen med andre pårørende, hvor der altid er frivillige og omsorgsfulde kvalificerede profiler tilstede. Projektet er langsigtet og spændende, på mange måder, men vi kan ikke afsløre på forhånd hvad det indebærer i praksis, før vi har reelle muligheder for at realisere indsatsen.

Følg med her på siden eller vores Facebook - og glæd dig, for lige pludselig, så realiseres det man kæmper hårdt for og tror på, især når andre kæmper med. 

600.000 børn opvokser i hjem med misbrug

Pårørende Netværket Misbrugsportalen har fokus på børnefamilier og voksne pårørende til afhængige.

Som en sundhedsfremmende forgrening af Misbrugsportalen er formålet at fremme øget fokus på medicinafhængighed

Pårørende Netværket Misbrugsportalen   |  Rugtoften 4, 2880 Bagsværd  |  kontakt@misbrugsportalen.dk

Følg os på​

6 3   5 4 8