Rådgivning og støtte til misbrugsramte familier

Pårørende Netværket Misbrugsportalen overtager Misbrugsportalens Rådgivning i som forankres i foreningen i 2020. Rådsøgere, som anvender muligheden om at få sparring, vejledning og støtte gennem MP Rådgivningen er pårørende fra hele landet og derfor nu forankret i ny strukur i Pårørende Netværket, som organisation.  

Når man henvender sig,  kan man være sikker på, er der en dygtig og omsorgsfuld rådgiver klar til at tale, lytte og yde støtte, med en baggrundsforståelse og og en solid viden omkring, hvilke svære omstændigheder og dilemmaer pårørende kæmper. Langt de fleste af vores rådgivere, har nemlig udover en stærk faglig baggrund og indsigt, også selv en pårørendebaggrund.

Organisationen har herudover fokus på at afhjælpe og mindske den udsathed pårørende befinder sig i og søger i videste omfang, at udvikle og drive indsatser,  at støtte og hjælpe pårørende omkring de udfordringer og belastninger de lever med, særligt til børnefamilier og unge pårørende. Organisationens grundlæggende tilgang tager endvidere afsæt i dokumenteret og forskningsbaseret viden om individer, som er nærtstående til mennesker som har en afhængighed, i kombination med de mange erfaringer og den tætte kontakt til målgruppn, som der i praksis er opnået gennem årlige projekter, herunder pårørendegrupper og de 8 fællesskabsorienterede ferieophold, hvor pårørende indbyrdes oplever hinandens samvær og er i selskab med og understøttes af foreningens frivillige. Seneste projekt blev afviklet af Pårørende Netværket - MP i julen 2019, som var en succes og en glæde for børnefamilierne, som var med.

For langt de fleste pårørende, som gælder voksne, og desværre ligeså børn og unge, medfølger der en række sociale og trivselshæmmende barrierer,  såsom ensomhed, afskæmring fra omverden, dysfunktionel kommunikation i familien og oftest en række psykiske symptomer  – der kommer til udtryk som angst, stress, trauma eller depression,  som følge af et liv, hvor alkohol eller stofmisbrug foregår i familien eller hjemmet. Graden og omfanget af disse barrierer og symptomer, i den enkelte familie er individuel, hvorfor man ikke kan generalisere eller konstatere at det er de samme vilkår for alle, men i større eller mindre grad gælder de fleste som har haft misbrug inde på livet gennem en årrække.

Meld dig ind her

Misbrugsportalens Rådgivning

Du kan kontakte rådgivningen alle hverdage på 70909080

Åbningstider

Mandag​ 15:00 - 21.00

Tirsdag  15:00 - 21.00

Onsdag​ 15.00 - 21:00

Torsdag  15.000 - 21​:0​0

Fredag​ 15.00 - 21:00

Du kan melde dig ind her hvis du vil være medlem af Misbrugsportalens Pårørende Netværk, modtage nyhedsbreve og information om de tiltag vi tilbyder pårørende, pårørendegrupper, ferieophold, ledige pladser og nye tiltag.

Som medlem af organisationen, er du ligeledes med til at styrke og sikre at Pårørende Netværket - Misbrugsportalen, kan blive et talerør og en stærk ambassadør for pårørende, da vores mål og mission på længere sigt, er at bidrage til at man fra politisk side, indføre nye muligheder og puljer som er målrettet pårørende, så der findes langt flere tilbud end tilfældet er i dag. Her er der ikke alene tale om familiebehandlinger og individbehandling, som mange ikke er klar til, og hvis de er det, er der oftest min. 6 måneders ventetid og afhænger af kriterier, som alder, om den misbrugende part er i behandling.

Vores formål i organisationen er definerede og taget med afsæt i målgruppens behov, og det vi ved mangler i dag. Tilbud om støtte, i form af inkluderende frivillige fællsskaber til målgruppen, er en fuldkommen mangelvare, når det kommer til tilbud om støtte og hjælp til målgruppen.  Vores vision er at de indsatser de udvikler, kan komme flere hundrede pårørende familier og individer til gode, men også med udgangspunkt i at vi de kommende år ønsker at se langt flere tilbud til pårørende, i andre regioner og byer, da vi gennem rådgivningen i snart 7 år, ganske enkelt ikke haft steder at henvise særligt børneforældre til , som de kan opleve at få støtte hurtigt, ubesværet og i deres sværeste stunder.

Velkommen til Pårørende Netværket - Misbrugsportalen

​Pårørende Netværket´s vision er at:

 • ​Skabe større synlighed og forståelse omkring behovet for støtte til vores målgruppe
 • ​Støtte mennesker, som er berørt af depression, angst, smerter og medicinsk afhængighed.
 • ​Forebygge gennem innovative digitale løsninger, som afhjælper mennesker der er berørt.
 • ​Skabe et samfund som af-stigmatiserer og anerkender problemet.
 • ​Nedbryde tabuer og fordomme om dårligt mentalt helbred, samt medicinrelaterede lidelser.

Pårørende Netværket´s værdier bygger på:

 • ​Dialog mellem frivillige og medlemmer - som fremmer forståelse, kommunikation og udvikling.
 • ​Engagement til vores fælles sag - som skaber synlighed, muligheder og forandring.
 • ​Anerkendelse af foreningen og hinanden - som baner vej til ny indsigt, viden og løsninger.
 • ​Loyalitet til foreningen - som bygger på tillid, åbenhed og samarbejde

Pårørende Netværket´s etiske grundholdninger:

 • ​Respekt for selvbestemmelse
 • Princippet om respekt for selvbestemmelse over eget liv og en grundlæggende tro på at ethvert menneske har ressourcerne til udvikle sig.
 • ​Individualisering fremfor generalisering
 • At møde og anerkende hvert enkelt menneske, som søger hjælp hos Pårørende Netværket, som et unikt og værdifuldt menneske.
 • ​Ressourcer fremfor begrænsninger
 • At se ressourcer, frem for begrænsninger, handler om at have tro på og tillid til, at alle mennesker har ressourcerne til at skabe deres egen udvikling og forandring.

Formål med Pårørende Netværket

Som frivillige, og medlemmer i Pårørende Netværket bakker vi op om foreningens formål. Foreningens formål er at udbrede kendskabet til de svære vilkår, som der er forbundet med at leve med et dårligt mentalt og fysiske helbred som oftest kræver medicinering, herunder særligt depression, angstlidelser, samt andre udfordringer relateret til medicin, medicinbivirkninger, samt yde støtte og hjælp til mennesker, som er berørt af dette.

Grundlaget for Pårørende Netværket´s frivillige initiativer, er at skabe bedre vilkår for vores målgrupper gennem tiltag og aktiviteter, hvori det centrale fokus, er baseret på hjælp til selvhjælp, forebyggelse, støtte og hjælp gennem støttegrupperne og peer to peer chats, med et højt niveau af fokus på særligt psykiske lidelser, som vi køre løbende kampagner om med henvisning til Pårørende Netværket.​

600.000 børn opvokser i hjem med misbrug

Pårørende Netværket Misbrugsportalen har fokus på børnefamilier og voksne pårørende til afhængige.

Som en sundhedsfremmende forgrening af Misbrugsportalen er formålet at fremme øget fokus på medicinafhængighed

Pårørende Netværket Misbrugsportalen   |  Rugtoften 4, 2880 Bagsværd  |  kontakt@misbrugsportalen.dk

Følg os på​

6 3   5 4 8