Medicinbrug i Danmark​

​Medicinsalg i Danmark jævnfør medstat.dk - alle tallene i nedenstående tabel er fra 2017.

Lægemiddel​

Antal personer​

Andel af salg, der er personhenførbart​

Antidepressive lægemidler, samlet

413.160

>99%

Benzodiazepiner og benzodiazepinlignende midler

296.400

99%

Psykofarmaka, samlet1

709.310

99%

Lægemidler til stærke smerter2

467.365

88%

1 Denne gruppe af lægemidler mod forskellige psykiatriske lidelser indeholder: antidepressive lægemidler, antipsykotiske lægemidler, centralstimulerende lægemidler, (benzodiazepiner, benzodiazepinlignende lægemidler og melatonin).

2 Gruppen omfatter lægemidler til stærke smerter af typen opioider.​

600.000 børn opvokser i hjem med misbrug

Pårørende Netværket Misbrugsportalen har fokus på børnefamilier og voksne pårørende til afhængige.

Som en sundhedsfremmende forgrening af Misbrugsportalen er formålet at fremme øget fokus på medicinafhængighed

Pårørende Netværket Misbrugsportalen   |  Rugtoften 4, 2880 Bagsværd  |  kontakt@misbrugsportalen.dk

Følg os på​

6 3   5 4 8